อยากขายรถมือสองให้ได้ราคา ต้องทำอย่างไร

อยากขายรถมือสองให้ได้ราคา ต้องทำอย่างไร

การซื้อรถยนต์มานั้น นอกจากประโยชน์เพื่อการใช้งานแล้ว ยังนับเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพื่อนำออกไปจำหน่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แต่เมื่อเป็นรถยนต์มือสองแล้วราคาย่อมลดลงจากที่ออกจากศูนย์บริการครั้งแรก ดังนั้นแม้สนใจอยากจะขายรถมือสอง ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมรถให้พร้อมเลือกหาวิธีการจัดจำหน่ายตามรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การเตรียมสภาพรถให้พร้อม การซื้อรถยนต์แต่ละครั้งนั้นผู้ซื้อทุก ๆ คนล้วนต้องการรถยนต์ที่มีสภาพที่ดี ดังนั้นเจ้าของรถมือสอง ที่ต้องการนำรถยนต์มือสองออกมาจำหน่าย จึงจำเป็นต้องเตรียมสภาพรถยนต์ที่จะจัดจำหน่ายให้ดี เริ่มตั้งแต่ความสะอาดของตัวรถทั้งภายนอกและภายใน เพราะความสวยงามของรถยนต์นับเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่อยากจะซื้อรถยนต์มือสองได้อย่างมาก นอกจากความสะอาดของรถยนต์จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้ดีแล้ว สภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ก็มีความสำคัญและส่งผลต่อความสนใจของผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ที่ยังอยู่ในสภาพดีทั้งลมยางและดอกยางยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมไปถึงระดับของน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่นในหม้อน้ำ เพราะองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของรถยนต์ทุก ๆ คัน ซึ่งผู้สนใจซื้อรถยนต์มือสองย่อมต้องการให้องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั่นเอง
  2. การเตรียมเอกสารประวัติของรถให้พร้อม เนื่องจากการซื้อขายรถมือสอง คือการซื้อรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จึงมีเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่ารถยนต์มือหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ช่วยยืนยันกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ รวมถึงประวัติว่ารถยนต์ดังกล่าวเคยผ่านการดัดแปลงใด ๆ มาก่อนหรือไม่ รถได้ผ่านขั้นตอนการเสียภาษีมาอย่างครบถ้วนหรือไม่ รวมไปถึงเอกสารการทำประกันรถยนต์ทั้งแบบที่กฎหมายบังคับและแบบที่ทำตามความสมัครใจ เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ควรหมดอายุ เพราะผู้ซื้ออาจพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเสียเพิ่มเติมจนตัดสินใจไม่ซื้อรถยนต์มือสองกับคุณได้ เอกสารดังกล่าวควรมีความชัดเจน ตรงกับรายละเอียดของรถยนต์อันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือจนลูกค้าตัดสินใจซื้อรถยนต์กับท่าน ทั้งยังมีโอกาสที่จะให้ราคาที่ดีอีกด้วย
  3. การพิจารณาราคาขายที่สมเหตุสมผล การตั้งราคาขายรถมือสอง แม้ว่าจะอยากได้ราคาที่ดีเพียงใดก็ตาม ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลด้วย หากเจ้าของรถยนต์มือสองตั้งราคาขายที่สูงมากเกินไป ก็อาจไม่ได้รับความสนใจจากผู้ที่กำลังซื้อหามากเท่าที่ควร อาจพิจารณาราคาขายจากการสำรวจผู้ขายคนอื่น ๆ ว่าตั้งราคาเท่าใด เทียบจากรุ่น และระยะทางการวิ่งของรถแต่ละคันที่วางขายอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้ว โดยราคาของรถยนต์มือสองนั้นอาจไม่ได้ขึ้นกับสภาพของรถยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับรถรุ่นนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใดด้วย รวมถึงรถยนต์ที่ต้องการวางขายนั้นมีอุปกรณ์เสริมหรือตกแต่งเพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่ หากอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ดีก็จะช่วยให้รถยนต์มือสองที่จะวางขายมีราคาที่สูงตามไปด้วย
  4. การพิจารณาวิธีการจำหน่ายรถยนต์ ช่องทางจำหน่ายรถยนต์เองก็มีผลของรถมือสอง เป็นอย่างมาก หากเป็นการจัดจำหน่ายผ่านเต็นท์รถก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อประเมินราคารถยนต์ ซึ่งหากเจ้าของรถยนต์มือสองต้องการราคารถยนต์ที่ดีที่สุดก็ควรพิจารณาการเสนอราคาของเต็นท์รถมากกว่า 3 แห่งขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ราคาขายที่ดีที่สุด แต่ในกรณีที่จะวางจำหน่ายลงในเว็บไซต์ก็ต้องเริ่มพิจารณาตั้งแต่เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ มีช่องให้เจ้าของรถยนต์สามารถลงรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน มีช่องให้ลงรูปภาพของรถที่สามารถแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด โดยเจ้าของรถเองก็ควรพิจารณาเลือกรูปถ่ายที่มีความชัดเจน ไม่เบลอ สามารถมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของรถในด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน หรือเจ้าของรถอาจเลือกวิธีการประกาศขายรถด้วยตนเอง อาจโดยการติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนขับรถไปตามสถานที่ต่าง ๆ หรือผ่านทางเพื่อนฝูงให้ช่วยกระจายข่าว ซึ่งวิธีนี้มักได้ราคาที่ดีตรงตามความต้องการได้ง่าย แต่ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าวิธีอื่น ๆ
  5. ความชัดเจนในเรื่องของราคาขายที่ต้องการ การจัดจำหน่ายสินค้าใด ๆ ก็ตาม ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อราคาจากผู้ซื้อได้ ดังนั้นเจ้าของรถมือสอง เองจำเป็นต้องมีราคาที่ต้องการเอาไว้ในใจให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจซื้อขายง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะหากลูกค้าขอต่อรองราคาลงมาจนไม่สามารถยอมรับได้ เจ้าของรถก็อาจพิจารณาปฏิเสธเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ หรือหากราคาที่ต่อรองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เจ้าของรถก็จะได้พิจารณาทำการซื้อขายได้เลยทันที

เมื่อพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เจ้าของรถยนต์มือสองก็ย่อมมีโอกาสที่จะสามารถขายรถได้ในราคาที่ดีตรงกับความต้องการ ยิ่งเจ้าของรถยนต์มือสองมีการดูแลรักษารถยนต์มาตลอดระยะเวลาการใช้งาน อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และรถรุ่นที่นำมาจำหน่ายยังคงได้รับความนิยมในท้องตลาด เพียงเท่านี้โอกาสที่รถยนต์มือสองจะสร้างรายที่ดีให้กับเจ้าของรถย่อมเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *