รถมือสอง

อยากขายรถมือสองให้ได้ราคา ต้องทำอย่างไร

อยากขายรถมือสองให้ได้ราคา ต้องทำอย่างไร

การซื้อรถยนต์มานั้น นอกจากประโยชน์เพื่อการใช้งานแล้ว ยังนับเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพื่อนำออกไปจำหน่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แต่เมื่อเป็นรถยนต์มือสองแล้วราคาย่อมลดลงจากที่ออกจากศูนย์บริการครั้งแรก ดังนั้นแม้สนใจอยากจะขายรถมือสอง ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมรถให้พร้อมเลือกหาวิธีการจัดจำหน่ายตามรายละเอียดต่อไปนี้ การเตรียมสภาพรถให้พร้อม การซื้อรถยนต์แต่ละครั้งนั้นผู้ซื้อทุก ๆ คนล้วนต้องการรถยนต์ที่มีสภาพที่ดี ดังนั้นเจ้าของรถมือสอง ที่ต้องการนำรถยนต์มือสองออกมาจำหน่าย จึงจำเป็นต้องเตรียมสภาพรถยนต์ที่จะจัดจำหน่ายให้ดี เริ่มตั้งแต่ความสะอาดของตัวรถทั้งภายนอกและภายใน เพราะความสวยงามของรถยนต์นับเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่อยากจะซื้อรถยนต์มือสองได้อย่างมาก นอกจากความสะอาดของรถยนต์จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้ดีแล้ว สภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ก็มีความสำคัญและส่งผลต่อความสนใจของผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ที่ยังอยู่ในสภาพดีทั้งลมยางและดอกยางยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมไปถึงระดับของน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่นในหม้อน้ำ เพราะองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของรถยนต์ทุก ๆ คัน ซึ่งผู้สนใจซื้อรถยนต์มือสองย่อมต้องการให้องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั่นเอง การเตรียมเอกสารประวัติของรถให้พร้อม เนื่องจากการซื้อขายรถมือสอง คือการซื้อรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จึงมีเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่ารถยนต์มือหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ช่วยยืนยันกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ รวมถึงประวัติว่ารถยนต์ดังกล่าวเคยผ่านการดัดแปลงใด ๆ มาก่อนหรือไม่ รถได้ผ่านขั้นตอนการเสียภาษีมาอย่างครบถ้วนหรือไม่ รวมไปถึงเอกสารการทำประกันรถยนต์ทั้งแบบที่กฎหมายบังคับและแบบที่ทำตามความสมัครใจ เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ควรหมดอายุ เพราะผู้ซื้ออาจพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเสียเพิ่มเติมจนตัดสินใจไม่ซื้อรถยนต์มือสองกับคุณได้ เอกสารดังกล่าวควรมีความชัดเจน ตรงกับรายละเอียดของรถยนต์อันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือจนลูกค้าตัดสินใจซื้อรถยนต์กับท่าน ทั้งยังมีโอกาสที่จะให้ราคาที่ดีอีกด้วย การพิจารณาราคาขายที่สมเหตุสมผล การตั้งราคาขายรถมือสอง แม้ว่าจะอยากได้ราคาที่ดีเพียงใดก็ตาม ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลด้วย หากเจ้าของรถยนต์มือสองตั้งราคาขายที่สูงมากเกินไป ก็อาจไม่ได้รับความสนใจจากผู้ที่กำลังซื้อหามากเท่าที่ควร …

อยากขายรถมือสองให้ได้ราคา ต้องทำอย่างไร Read More »